Szemantikus NLP

Ellentétben a jelenlegi NLP rendszerekkel az ALL kognitív szemantikára és ontológiákra épülő reprezentációs technológiája elérhetővé teszi a szabad szöveges dokumentumok jelentését, támogatva a tipikus NLP feladatok végrehajtását (információ-visszakeresés, -kivonás stb.).

Bővebben...

Kognitív rendszerek

ALL provides a new approach and a corresponding methodology to support cognizing, problem solving and decision making processes of intelligent systems. This methodology is based on a theoretically well-founded technology developed by ALL.

Bővebben...

Hangtechnológia

A hangforrású információ felismerésére és kezelésére egy komplett, integrált technológiai készletet kínálunk. Az ALLdio nevű technológiai készlet magába foglalja az ALL – beszédtechnológiai és hangtechnológiai területen elért – legfontosabb kutatásfejlesztési eredményeit.

Bővebben...

Előremutató IKT

Az ALL elkötelezett a fejlett IKT-technológiák mellett egyrészt, mint tudományos és technológiai kutatóhely másrészt, mint szoftverfejlesztő.

I. Az ALL mint fejlesztő és IKT megoldások szállítója többek között a következő közelítéseket és technológiákat alkalmazza:

  1. Szolgáltatás-orientált megközelítés.E megközelítésnek megfelelően az ALL tevékenysége magában foglalja a szolgáltatásorientált architektúra (SOA) technológiát, amely az alkalmazásokat lazán kapcsolódó (jellemzően már kész) szoftvermodulokból (szolgáltatásokból) építi fel.
    1. Bővebben...

Rendszer-orvosbiológia

Az egészségügyi rendszerek fejlesztése a komplexitás megfelelő kezelését igényli. A rendszer-orvosbiológia az orvosi problémák elemzésére és megoldására a rendszerszemlélet eszköztárát használja. Az ALL innovatív megoldásokat kínál

  1. az egészségügyi modellek és szervezetek rendszer-orvosbiológia alapokon történő kiépítésére
  2. a krónikus ellátási modellek és szervezetek kialakítására
  3. a fejlett egészségügyi informatikai megoldások kidolgozására
  4. a virtuális ellátási modellek (például telemedicina) kidolgozására.

Bővebben...