Magunkról

Az Alkalmazott Logikai Laboratórium (ALL) egy 1986-ban alakult magyar KKV kutató-fejlesztő cég. Az ALL tevékenysége alapvetően korszerű információtechnológiai megoldások és módszerek kutatására és fejlesztésére irányul. A cég munkatársai között többen rendelkeznek tudományos fokozattal, vezetője akadémikus és a matematikai tudomány doktora. Az ALL-ben 200 körüli publikáció, köztük több mint 10 könyv és monográfia született. A mai napig az ALL több mint 30 közép- és hosszútávú nemzeti és nemzetközi K+F projektben vett részt.

Az ALL megalakulása óta számos technológiai megoldást és magas innovációtartalmú fejlesztést hozott létre. Így újszerű matematikai és logikai módszereket és komplex információtechnológiai megoldásokat dolgozott ki a nagy bonyolultságú rendszerek vizsgálatára, megértésére és vezérlésére.

Az ALL-ben intenzív kutatás folyik az intelligens- és kognitív rendszerekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési tevékenység végzésében. Az ALL fontos céljának tekinti intelligens rendszerek kidolgozását különféle alkalmazási területek részére, ami segíti a nemzeti és globális információs társadalom fejlesztését, valamint a polgárok és az intézmények hatékony részvételét ebben az új típusú társadalomban.

Az egyik legfontosabb elméleti eredményünk a plauzibilis érvelés integrált elméletének kidolgozása, amely egységes logikai keretbe foglalja a különböző érvelési és következtetési módszereket. Az ALL elkötelezett a kidolgozott módszerekre épülő, a nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalú és innovációtartalmú alkalmazói rendszerek kidolgozásában. Ennek keretében több intelligens döntéstámogató rendszer kifejlesztésében vettünk részt, elsősorban geológiai, orvosi és gyógyszertervezési területen.

A kognitív rendszerek érvelési, illetve a következtetési módszertana mellett nagy hangsúlyt fektetünk a percepció területén folyó kutatásra és fejlesztésre is. Audió felvételek feldolgozására több rendszert fejlesztettünk ki, ilyenek az audió-tartalmak analízise, többnyelvű folyamatos beszédfelismerés, és audió-alapú információkezelés A természetes nyelvű szövegek feldolgozása keretein belül a szemantika területére koncentráljuk kutatásainkat, amelyek eredménye egy szemantikus alapú információ visszakereső rendszer.

A következtetés és a percepció területén elért eredmények megalapoznak egy egységes kognitív rendszer architektúrát, amely megalapozza a kognitív számítási rendszereket.

Jelentős kutatási területünk a orvosbiológiai informatika. Formális módszereket és eszközöket dolgoztunk ki orvosbiológiai tudás formalizálására.

A klinikai orvoslás területén egyik jelentős eredményünk az egyénre szabott orvoslással kapcsolatos. Erre egy olyan módszert dolgoztunk ki, amelyet a gyakorlatban is sikerrel alkalmaztak.

Különböző ellátási modelleket dolgoztunk ki a krónikus betegségek gondozására. Modelljeink magukba foglalják a virtuális viziteket, valamint alkalmaznak intelligens rendszereket. Kidolgoztunk számos orvosi döntéstámogató rendszert.