Előremutató infokommunikációs technológia

Az ALL elkötelezett a fejlett IKT-technológiák mellett egyrészt, mint tudományos és technológiai kutatóhely másrészt, mint szoftverfejlesztő.

I. Az ALL mint fejlesztő és IKT megoldások szállítója többek között a következő közelítéseket és technológiákat alkalmazza:

 1. Szolgáltatás-orientált megközelítés. E megközelítésnek megfelelően az ALL tevékenysége magában foglalja a szolgáltatásorientált architektúra (SOA) technológiát, amely az alkalmazásokat lazán kapcsolódó (jellemzően már kész) szoftvermodulokból (szolgáltatásokból) építi fel. A SOA technológia az „először összeépíteni” elvet követi ellentétben a hagyományos szoftverfejlesztés „először programozni” (és csak azután összeépíteni) megközelítésével.

  A szolgáltatásorientált architektúra szerint felépített rendszer önállóan használható, lazán összekapcsolt programmodulokból, azaz szolgáltatásokból áll. Az egyes szolgáltatásokat más szoftveralkalmazásokkal összekapcsolva hozhatunk létre összetett funkcionalitással bíró új, nagy és komplex szoftveralkalmazást. A SOA megkönnyíti azt, hogy számítógép hálózaton keresztül csatlakozva érjünk el távoli gépen futó alkalmazásokat. A rendszerbe bevont minden egyes számítógép tetszőleges számú szolgáltatást képes futtatni, és minden egyes szolgáltatás úgy van megvalósítva, hogy a hálózaton keresztül emberi beavatkozás nélkül tud információt cserélni más szolgáltatásokkal. A SOA architektúra alapelvei biztosítják, hogy a rendszerbe bevont szolgáltatások valóban önálló, újra felhasználható elemek legyenek, amelyek számos alkalmazásba bevonhatóak, függetlenül telepítésük helyétől.

  A SOA elveire épülő alkalmazói rendszer tervezése az üzleti logika megadásával kezdődik, és az elvek biztosítják, hogy a kapott informatikai rendszer erőforrásai egyértelműen oszlanak meg és következetesen vannak reprezentálva. A kapcsolódó web-szerviz szabványok segítségével lehet olyan rendszereket kifejleszteni, amelyek újrahasznosítható, lazán kapcsolódó, egymástól független egységekből állnak, de amelyek képesek egymáshoz kapcsolódni.

  Az ALL átfogó, konzisztens és egységes szolgáltatás-menedzsment technológiát ajánl, amely segítségével minőségi fejlesztési tevékenységet nyújt az üzleti modellek kidolgozásától az ezeket hatékonyan megvalósító információs rendszerek kidolgozásáig. Az ajánlott szolgáltatás-menedzsment segíti az innovatív ötleteket és koncepciókat az ügyfelek számára megfelelő szolgáltatások formájában megvalósítani. Ezek a szolgáltatások megbízhatóak, konzisztensek és az elvárásoknak megfelelőek lesznek.

 2. Adat-központú rendszer megközelítés, amelynek középpontjában a hatalmas mennyiségű strukturálatlan adatokból történő információ kivonás áll. Ez a megközelítés a különböző forrásból származó és eltérően strukturált adatok feldolgozásával kapcsolatos. Bár ez a megközelítés kapcsolódik az un. Big Data paradigmához, de a kis és közepes méretű adatbázisok esetén is aktuális. Tekintsük például azt az esetet, amikor egy beteg adatai szétszórva találhatók különböző strukturált elektronikus kórlapban és strukturálatlan vagy félig strukturált természetes nyelv dokumentumokban.

  Az ALL széles körben használja a saját fejlesztésű, innovatív, szemantika-alapú információ-visszakeresés technológiáját, ami lehetővé teszi, hogy különböző forrásokból egyszerre kérdezzünk le. A felhasználó komplex lekérdezéseket adhat meg az atomi feltételeket kombinálva különböző időbeli feltételekkel. A megadott lekérdezés alapján az ALL által kifejlesztett technológia részlekérdezéseket generál, és ezeket végrehajtja az egyes adatforrásokon és az így eredményeket integrálja egy végső válaszban.

II. Az ALL, mint K + F cég az alábbi területeken is aktív:

 1. Nagy hatékonyságú kiszámítás, amelyen belül az ALL a komplex dinamikus modellek implementálását adó programok párhuzamosítását biztosító új módszer kidolgozásában vett részt. Ez a módszer az idő dekompozicióján alapul. Az ezzel a módszerrel új algoritmikus megközelítések kerültek megvizsgálásra. Speciális szoftverfejlesztési megoldások lehetővé teszik rendkívüli párhuzamosságok megtervezését.
 2. Adat-központú rendszerek, amely megfelel az alapvető paradigmaváltásnak: a strukturált adatok kezelésére kidolgozott homogén kiszámítás központú rendszerekről váltunk új, heterogén adat-központú rendszerekre, amelyek hatékonyan képesek tárolni és feldolgozni nagy mennyiségű, félig-strukturált vagy strukturálatlan adatokat a hatékonyabb innováció és termelékenység érdekében. Az adat-központú rendszerek képesek információt kivonni egy hatalmas mennyiségű strukturálatlan adathalmazból – ami az egyre növekvő fontos, mivel kétnaponta több adatot hozunk létre, mint amennyit az emberi civilizáció 2003-ig létrehozott.
 3. Kognitív rendszerek, az intelligencia és problémamegoldó képesség erősítése céljából. A kognitív rendszerek általában az adat-vezérelt kiszámításra épülnek, ami gyökeresen eltér az utasítás-alapú számítástechnikától. Ezek a rendszerek, amelyek adat-vezéreltek, jelentés- és információ-kinyerő és problémamegoldó számítógépek felépítése közelebb áll az emberi agy struktúrájához, mint a klasszikus Neumann gépek architektúrájához.